Lencana


Bulatan
Kecemerlangan SMSS dalam bidang sukan.

Bikar dan Gear
Kecemerlangan SMSS dalam bidang sains dan teknologi.

Warna Merah
Keberanian dan kekuatan rohani dan jasmani, melambangkan guru
sebagai pendidik kepada bakal pemimpin yang mempunyai visi dan misi.

Warna Biru
Perpaduan, keharmonian dan permuafakatan.

Warna Putih
Kesucian dan keikhlasan, kejituan semangat patriotik, penyatuan
matlamat idea dan amalan kearah wawasan.

Warna Hitam
Melambangkan kebesaran dan penghormatan bangsa.

Warna Kuning
Kesetiaan kepada sekolah dan negara, kemapanan sahsiah pelajar,
berdedikasi, proaktif, produktif, bertoleransi dan berhemah tinggi.