Sunday, May 22, 2011

Wind Orchestra SMSS di Berita Harian

Tarikh: 20 Mei 2011
Hari: Jumaat

Sekali lagi BERITA HARIAN memuatkan cerita berkenaan kehebatan Wind Orchestra SMSS di ruangan HIP muka surat 8. Secara tidak langsung, liputan ini dapat menjadi satu wadah untuk memperkenalkan pasukan Wind Orchestra SMSS di peringkat negara dan antarabangsa

No comments: