Tuesday, January 10, 2012

Team Building

Kumpulan Sasaran : Pelajar Ting 5,4,3 dan 2

Tarikh Pelaksanaan : 9 Jan - 12 Jan 2012

Anjuran : Unit Bimbingan & Kaunseling SMSS

Dikendalikan Oleh : GPMS (Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung)


Posted by : Shiemz

No comments: